• Xanter, de financieel planner
 • Xanter, de financieel planner
 • Xanter, de financieel planner

Hoe werken we

Globaal bestaat ons adviesproces uit drie fasen:

 1. Inventarisatiefase
  Hierin bespreken we uw wensen en doelstellingen en worden gegevens verzameld.
 2. Analysefase
  Hierin berekenen we of de wensen haalbaar zijn en welke alternatieven er eventueel zijn. Op basis van het persoonlijk financieel plan waarin dit vastgelegd wordt, krijgt u bovendien een uitstekend overzicht van uw huidige financiële positie
 3. Implementatiefase
  Welke maatregelen moeten er genomen worden om de wensen te realiseren?

 

Waarom een Financieel Plan?
Elke serieuze organisatie heeft tegenwoordig een meerjaren plan. Niet alleen beursgenoteerde bedrijven, maar ook non-profit organisaties en onderdelen van de overheid.

Waarschijnlijk bent u per saldo meer tijd van uw leven met persoonlijke zaken zoals gezin en vrienden bezig, dan met uw werk. Daarom wilt u weten hoe u er in de komende jaren, maar ook verder in de toekomst financieel voor staat. Veel van onderstaande vragen wilt u dan beantwoord hebben.

 • Kan ik na mijn 60e wat minder gaan werken?
 • Hoe ga ik de studie van mijn drie kinderen betalen?
 • Ik wil na mijn pensioen veel gaan reizen, waar betaal ik dat van?
 • Wat heeft die nieuwe baan voor gevolgen voor mijn netto inkomen ?

 

Wat is Financiële Planning?
Financiële Planning is feitelijk het proces waarin een adviseur van Xantèr samen met u een integraal plan opstelt waarin uw persoonlijke financiële situatie in kaart wordt gebracht.

Op basis van persoonlijke wensen en doelstellingen analyseren en adviseren wij in hoeverre deze te realiseren zijn en wat de invloed van bepaalde gebeurtenissen (bv. ontslag, pensioen of minder gaan werken) is op het netto besteedbaar inkomen en uw vermogenspositie. In feite stelt de planner voor u een persoonlijk toekomstplan op, waarbij u ook nog eens een duidelijk beeld krijgt van uw huidige financiële positie.

Kijk ook eens op: www.typischeenvraagvoor.nl