Pensioenplanning

Een gedegen pensioenplanning is een van de belangrijkste speerpunten van onze advisering. Het is verstandig hier tijdig mee te beginnen. Hoe eerder hoe beter zelfs! Toch hebben wij ervaren dat met name 55-plussers pas echt na gaan denken over wat zij nog willen gaan doen en bereiken in de rest hun leven. Zij vragen zich af hoe lang zij daarvoor nog moeten werken en in welke mate. Een toekomst waarvan zij moeten weten of de invulling daarvan wel financieel haalbaar is en of zij inderdaad het leven kunnen leiden dat zij voor ogen hebben. Bijkomende vragen over de betaalbaarheid van het wonen en het gebruik maken van de overwaarde van de woning horen daar vanzelfsprekend gewoon bij.

Ook onder mensen die al AOW en pensioen ontvangen, komen deze vragen nog regelmatig voor. Veel geldverstrekkers bieden voor zowel 57-plussers als 67-plussers nog veel mogelijkheden om ook bij een lager pensioeninkomen toch te kunnen wonen zoals u wenst. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt!

Wij kunnen u hierbij adviseren en helpen. Na een intakegesprek brengen wij eerst uw huidige situatie in kaart. Vervolgens gaan wij op basis van uw wensen en uitgangspunten de financiële consequenties uitwerken in een advies. Belangrijk hierbij is dat we onder andere weten wat u minimaal per maand te besteden wilt hebben, of er nog grote uitgaven gepland staan zoals schenkingen aan kinderen, die mooie reis die u nog wilt maken of geld om een tweede woning te kopen. Op basis van de verzamelde informatie bespreken wij met u de uitkomsten van het advies.

Misschien hoeft u geen verdere stappen te ondernemen omdat alles prima geregeld is. Perfect natuurlijk! Maar als er wel acties nodig zijn, dan zetten wij die helder voor u op een rij en kunnen u eventueel begeleiden om deze stappen te nemen.