Nieuwsbrief augustus 2022

Marktwaarde aanpassen voor lagere rente

Wanneer heeft u voor het laatst uw woning laten taxeren? Door de grote stijgingen van de woningwaardes is de verhouding tussen uw hypotheekschuld en de waarde van de woning waarschijnlijk gunstiger geworden. Wij noemen dit ‘loan to value’ (LTV). Geldverstrekkers hanteren kortingen op het rentetarief afhankelijk van de LTV. Dit is per geldverstrekker verschillend maar zou voor u misschien gunstig kunnen uitpakken.

De kosten van de taxatie heeft u doorgaans zeer snel terugverdiend. Veel geldverstrekkers nemen al genoegen met een desktoptaxatie. Wilt u weten of dit voor u interessant is? Mail ons met een indicatie van uw woonwaarde en we kijken graag voor u welk voordeel u hiermee kunt bereiken.

Verduurzaming: Kostenbesparing én een betere wereld

Door de oorlog in de Oekraïne, de toegenomen inflatie en de stijgende hypotheekrente kijken proberen we steeds meer op kosten te kunnen besparen. We krijgen veel reacties over de sterk gestegen hogere kosten voor gas en elektra. Bijgevoegde link geeft een goed inzicht wat u met een kleine ingreep zelf zou kunnen doen om te besparen op uw woonlasten. U helpt meteen ook mee aan een betere wereld, voor uzelf en uw kinderen.

Energieprijzen door het dak, verduurzamen steeds interessanter

Naast de genoemde voorbeelden in de link kunnen we u uiteraard adviseren over het financieren van investeringen in andere mogelijkheden voor verduurzaming zoals zonnepanelen, een warmtepomp of bijvoorbeeld vloerverwarming.

Overlijden en/of langdurig ziek zijn: Vaak onvoldoende geregeld

Er zijn onderwerpen waarover mensen niet graag praten. Overlijden en/of langdurig ziek zijn, ook arbeidsongeschiktheid genoemd, behoren daartoe. We zien in de praktijk dat vele klanten daardoor geen goed inzicht hebben in de voorzieningen van de werkgever voor deze inkomensrisico’s. Maar iedereen wil dit vanzelfsprekend gewoon goed hebben geregeld. Voor jezelf, maar ook zeker voor het gezin of andere belanghebbenden. Ook mensen die van baan willen veranderen, hebben vaak onvoldoende aandacht voor de voorzieningen die de werkgever heeft getroffen als secundaire arbeidsvoorwaarden. Iets om serieus naar te kijken!

Hoe is het pensioen geregeld en is een partnerpensioen verzekerd? Wat is er geregeld indien je langdurig ziek wordt? Hoe ziet dan het inkomensplaatje eruit? Vraag hiernaar bij de werkgever. Ook als je aan het solliciteren bent is het belangrijk dit te vergelijken met de voorwaarden van de huidige werkgever. Misschien is het aanbod zo aantrekkelijk dat je in ieder geval wilt overstappen. Maar deze onderwerpen hoeven dan nog niet goed geregeld te zijn. In dat geval is het belangrijk om de financiële consequenties van het ontbreken van voorzieningen voor deze onderwerpen helder in kaart te brengen. En wat kost het dan om dit zelf te doen? Deze informatie kan vervolgens in de onderhandelingen meegenomen worden.

Wij hebben een handig formulier om bij werkgevers de juiste informatie op te vragen. Mail ons en wij sturen je dit formulier graag toe. Wij helpen je met het in kaart brengen van de benodigde voorzieningen en vertellen je wat eventueel nog geregeld moet worden.

Pensioen komt dichterbij: Is er genoeg voor de oude dag?

Als je 25 jaar oud bent en begint met werken, is pensioen nou niet iets waar je direct aan denkt. Je hebt nog een heel (werkend) leven voor je. Maar er op tijd mee beginnen is geen overbodige luxe. Dan kom je ook niet voor vervelende verrassingen te staan.

Wij zien dat met name 55-plussers hiermee bezig zijn. Is onze woning nog betaalbaar als we met pensioen gaan? Hoe lang willen we nog doorwerken en in welke mate? Dit alles uitgaande van de bovenliggende vraag: Wat willen we de komende jaren doen en is dat (financieel) wel realiseerbaar?

Veel gepensioneerden denken dat ze geen hypotheek meer kunnen krijgen als ze met pensioen zijn gegaan. Maar er is vaak meer mogelijk dan u denkt. Veel geldverstrekkers hebben een speciaal seniorenbeleid wat het mogelijk maakt om wel degelijk een hypotheek te krijgen.

Wij maken uw financiële positie inzichtelijk en komen met oplossingen hoe u uw wensen voor de toekomst financieel kunt invullen. Bel of mail ons voor een afspraak om de ideeën te bespreken.