Nieuwsbrief december 2022

Reminder: Jubelton nog te gebruiken in 2023 – Nog dit jaar actie nodig!

Tot 2023 is het mogelijk om maximaal € 106.671 te schenken aan een kind of kleinkind (tot 40 jaar) voor de aankoop van een eigen woning. Zoals eerder bericht verdwijnt deze zogenaamde jubelton. Vanaf volgend jaar zakt dit bedrag al naar € 28.947 en in 2024 is het helemaal verdwenen. Dan resteert nog de reguliere jaarlijkse en de eenmalige schenkingsmogelijkheid.

Wie dit jaar meer dan € 5.678 schenkt aan kinderen, kan dat volgend jaar aanvullen tot € 106.671. De ontvanger moet dan vóór 1 maart 2023 aangifte schenkbelasting doen en aanvinken dat hij een beroep doet op de schenkingsvrijstelling eigen woning. Daarna heeft het kind nog tot eind 2024 om een eigen woning te kopen.

Stel dat het kind of het kleinkind een woning koopt, dan kun je hiermee alsnog de schenking doen. Je kunt dan als voorwaarde, schriftelijk opnemen dat je de schenking terugdraait als er geen huis gekocht wordt vóór 2025. Het alternatief is dat het kind alsnog 10% schenkbelasting betaalt.

Wij adviseren om bij een schenking schriftelijk een uitsluitingsclausule op te nemen. Hiermee kun je voorkomen dat de schenking in de gemeenschappelijke boedel terecht zal komen. Ook niet als het kind of kleinkind gaat trouwen in algehele gemeenschap van goederen.

Nieuwe normen hypotheekverstrekking 2023

Elk jaar wijzigt de overheid de financieringslastnormen. Het Nibud adviseert de Rijksoverheid over deze normen. Deze zijn gerelateerd aan de koopkrachtsontwikkelingen. Ook de normen van NHG zijn aangepast. We nemen je hieronder mee in de belangrijkste wijzigingen.

Hogere leenruimte

Door de enorme inflatie waarmee we dit jaar te maken hebben, is er minder budget bij gelijkblijvend inkomen beschikbaar om te verwonen; het leven is immers duurder geworden. De verwachte inkomensgroei in het komend jaar zorgt ervoor dat de leenruimte echter toch hoger uitpakt.

Tweeverdieners

Vanaf komend jaar kunnen tweeverdieners beide inkomens volledig meenemen voor het vaststellen van de maximale hypotheek. Dit jaar mocht je het laagste inkomen van beiden voor slechts 90% meenemen voor deze berekening. Of een huishouden 1 inkomen heeft van € 100.000 per jaar of het huishouden bestaat uit twee inkomens van € 50.000 ieder, dat maakt daarom dan niet meer uit.

Maximale hypotheek koppelen aan energieverbruik

Het kabinet wil vanaf 2024 de maximale hypotheek koppelen aan het energieverbruik en/of nemen van energiebesparende maatregelen. Dit moet nog nader worden uitgewerkt.

Nieuwe NHG-normen

Het Waarborgfonds heeft de volgende normen gepubliceerd. Zij heeft de maximale kostengrens verhoogd van € 355.000 naar € 405.000. Met een NHG-hypotheek lopen de koper en de bank minder risico. In ruil hiervoor krijg je een lagere rente.

Je mag overigens straks nog steeds maximaal 6% van de koopsom besteden aan energiebesparende maatregelen en dus meefinancieren.

Vrijstelling overdrachtsbelasting omhoog

Huizenkopers die nog geen 35 jaar zijn, hoeven ook in 2023 geen overdrachtsbelasting te betalen. Het maximum aankoopbedrag gaat omhoog van € 400.000 naar € 440.000. Dus alle woningen met NHG vallen onder deze regeling.

AOW 2023: Bedragen omhoog, pensioenleeftijd ook

De AOW stijgt in 2023 veel meer dan anders. Deze verhoging was op Prinsjesdag al aangekondigd. Goed nieuws, zou je denken. Maar er zit wel een addertje onder het gras: andere inkomensregelingen voor AOW’ers worden juist versoberd.

Naar schatting krijgt een AOW’er volgend jaar per maand € 975 als deze een partner heeft en € 1.420 als deze alleenstaand is. Deze bedragen zijn inclusief vakantiegeld. Als dat vergeleken wordt met 2022, gaan AOW’ers er volgend jaar tussen de € 850 tot € 1.245 op vooruit. Maar omdat de inkomensondersteuning AOW – ook wel ‘duurtetoeslag’ genoemd – wordt afgebouwd, houd de AOW’er daar netto tussen de € 600 en € 995 per jaar aan over.

Exacte bedragen

Ook in 2024 en 2025 stijgt de AOW harder dan normaal en wel met 2,5% en 2,32%. De exacte bedragen van de AOW worden pas tegen het einde van het jaar bekend gemaakt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Vanaf half december kunnen de bedragen op de website van de SVB bekeken worden.

Minimumloon

De hoogte van de AOW-uitkering hangt samen met die van het minimumloon. Ook dat stijgt in 2023 flink, omdat het kabinet werken meer wil belonen. Ook mensen met uitkeringen, zoals bijstand of Wajong, profiteren hiervan.

Aanvullende pensioenen

Verder is er goed nieuws voor veel mensen die bij hun werkgever aanvullend pensioen hebben opgebouwd. Het zorgfonds PFZW heeft hiervoor een verhoging van 6% aangekondigd en de pensioenen bij de metaalfonds PMT gaan met 4,2% omhoog. Het ABP verhoogt de pensioenen met bijna 12%. Maar Pensioenfonds bpfBOUW spant hierin de kroon. Daar bedraagt de verhoging maar liefst 14,5%.

AOW-leeftijd naar 67 jaar

Naast de AOW-bedragen gaat ook de AOW- of pensioenleeftijd omhoog. Nu krijg je AOW vanaf het moment dat je 66 jaar en 9 maanden bent. In 2023 wordt dat vanaf je 67e. In 2028 stijgt de AOW-leeftijd verder naar 67 jaar en 3 maanden. Zoals het er nu uitziet, blijft dat zo tot in 2031. In dat jaar komen er waarschijnlijk opnieuw drie maanden bij.

Pensioen en hypotheek

Als je met pensioen bent, heb je meestal een lager inkomen dan in de jaren daarvoor. En omdat je als gepensioneerde in een ander belastingtarief valt, is de kans groot dat je ook minder hypotheekrenteaftrek hebt. Als je bang bent dat je niet genoeg overhoudt om je hypotheek en andere uitgaven te kunnen betalen, moet je op tijd in actie komen. Door extra te sparen bijvoorbeeld, of door de hypotheek sneller af te lossen.

We helpen graag

Wil je daar meer over weten of vind je het lastig om in te schatten hoeveel inkomen je nodig hebt als je met pensioen bent? Neem dan even contact met ons op.

Stand van zaken nieuwe pensioenwetgeving

Het ligt in de planning dat we in Nederland vanaf 1/7/2023 een nieuwe Pensioenwet invoeren. Eind van het jaar zal de Tweede Kamer hopelijk het wetsvoorstel voor de nieuwe Pensioenwet aannemen. Wat dit gaat betekenen, zullen we behandelen zodra de wet ook door de Eerste Kamer is aangenomen.

Voor velen gaat de opbouw van het pensioen in ieder geval veranderen, net als het verzekeren van het partnerpensioen vóór de pensioendatum.