Nieuwsbrief november 2022

Uit elkaar gaan en de gezamenlijke woning

Mensen in relaties nemen logischerwijs aan dat zij nooit uit elkaar gaan, maar de praktijk wijst uit dat dit lang niet altijd op gaat: bijna vier van de tien relaties worden namelijk verbroken. Met alle gevolgen van dien, zoals bijvoorbeeld de vraag wie er in het huis blijft wonen. En of daar dan wel voldoende geld voor is.

Natuurlijk denkt niemand daar graag aan wanneer ze verliefd, verloofd of getrouwd zijn. Of wanneer men samen een (eerste) huis koopt. Maar toch zou dat wel verstandig zijn. Een scheiding heeft namelijk forse financiële gevolgen en die kunnen dan ook behoorlijk ingrijpend zijn.

Gezamenlijk koophuis

Dit geldt zeker wanneer mensen in een koophuis wonen. Dat behoort meestal tot het gezamenlijke vermogen. Als een stel in gemeenschap van goederen is getrouwd of samenwoont, dan is het huis vaak voor de helft van de een en voor de helft van de ander. Datzelfde geldt voor de hypotheek.

Wil één van de partners in de woning blijven wonen? Dan moet hij of zij de ander wel uitkopen. En al daar niet voldoende vermogen zoals spaargeld voor bestaat, dan zal de hypotheek verhoogd moeten worden. Maar gaat de bank wel akkoord? Zeker met de huidige huizenprijzen en de hogere rente kan dat vaak op problemen stuiten.

Lukt het niet om een ex uit te kopen? Dan zit je nog lang aan elkaar vast omdat hij of zij nog steeds (mede-) eigenaar is. Ook bestaat dan de kans dat hierdoor op termijn het huis alsnog verkocht moet worden.

Zeker als één van het stel zich ergens anders zou willen gaan vestigen. Dat kan in een huurhuis zijn of een koophuis. In het laatste geval zal men daarvoor waarschijnlijk ook een (nieuwe) hypotheek moeten afsluiten.

Wordt het gezamenlijke huis met overwaarde verkocht? Dan ziet de overheid graag dat de winst hiervan wordt geïnvesteerd in een nieuw huis. Doe je dat niet, dan krijg je daarom minder hypotheekrenteaftrek. Meer informatie hierover vind je op de website van de Belastingdienst.

Wij kunnen helpen om de financiële consequenties en mogelijke keuzes helder op een rij te zetten en invulling te geven aan de benodigde acties zoals het regelen van de nieuwe hypotheek. Meer weten? Neem dan contact met ons op door te mailen of te bellen.

Verrekenen inbreng vermogen binnen relaties

Als je een relatie hebt, komt het vaak voor dat wederzijds geld vermengt. Dat gebeurt bijvoorbeeld als men samen een woning koopt en één van beiden meer geld inbrengt dan de andere partner. Ook kan het gaan om het voldoen van verbouwingskosten of aflossingen op de hypotheek gedurende de relatie.

Bij een scheiding of overlijden ontstaat in de praktijk vaak discussie. “Wie heeft wat ingebracht en wat krijg ik er nu van terug?”. Als het niet duidelijk is en men komt er samen niet uit, dan kom je snel terecht in juridische procedures. Deze zijn niet alleen duur, ze duren ook lang en brengen onzekerheid met zich mee. Wat je zeker niet wil, is dat de kinderen betrokken raken in het uit de hand gelopen conflict van hun ouders.

Bij een overlijden speelt hetzelfde risico. Hier kunnen erfgenamen andere verwachtingen hebben van het vergoedingsrecht dan wanneer de nog levende partij die betrokken was bij het vergoedingsrecht. Als zij er niet uitkomen, ligt een langdurige juridische procedure op de loer.

De schade die voortvloeit uit het achterwege blijven van vastlegging van de keuzes die partners hebben gemaakt, had voorkomen kunnen worden als men tijdig de afspraken had vastgelegd in een overeenkomst.

Wij kunnen helpen door de gemaakte afspraken correct vast te leggen in een overeenkomst. Ook als er eerder vermogen is ingebracht wat tot nu toe niet goed is vastgelegd. Neem daarom contact met ons op als één van jullie geld heeft ingebracht in een gemeenschappelijk goed en dit niet is niet goed vastgelegd.

Verbouwen in plaats van verhuizen

We merken dat juist nu veel mensen de keuze maken om niet te verhuizen maar om de huidige woning te verbeteren en aangenamer te maken. Met als doel om er langer met plezier te kunnen blijven wonen.

Maar hoe kan je dit het beste betalen? Met spaargeld, een extra hypotheek of bijvoorbeeld met een lening?

Als er spaargeld is, dan kan je dit inzetten. De spaarrente is immers nagenoeg 0%. Als de verbouwing het huis meer waard maakt, rendeert het daarom een stuk beter! Dat geldt zeker wanneer het duurzame maatregelen betreft, omdat je daarmee bespaart op toekomstige uitgaven voor energiekosten. Zeker in deze tijd waarin de energiekosten enorm zijn gestegen! Banken bieden hier daarom vaak extra mogelijkheden voor. Denk bijvoorbeeld aan een lagere rente of dat de financiering hiervan voor een deel niet meetelt in de beoordeling van de financiële haalbaarheid.

Als je een hypotheek hebt, kun je die misschien verhogen. De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen waardoor de kans groot is dat er een overwaarde bestaat. Ook als het huis na de verbouwing meer waard is, kun je de hypotheek vaak verhogen.

Heb je geen spaargeld en kun of wil je de hypotheek niet verhogen? Overweeg dan om een lening af te sluiten. De rente die je moet betalen is weliswaar hoger, maar je mag ’m onder bepaalde voorwaarden aftrekken.

Wil je advies over de financieringsmogelijkheden van jouw geplande verbouwing? Neem dan even contact met ons op. We zetten graag de zaken voor je op een rij.

Afstorten FOR (voor eenmanszaak) of ODV (voor de BV) bij bank/verzekeraar. Interessant?

Oudedagsreserve (FOR) voor een eenmanszaak

Het kabinet gaat per 1 januari 2023 de FOR (fiscale oudedagsreserve) afschaffen. Eigenlijk heet het tegenwoordig de oudedagsreserve (OR) maar iedereen praat nog steeds over de FOR. Wat betekent dit voor ondernemers met een eenmanszaak?

De opgebouwde FOR kan gewoon blijven staan. Je kunt het echter niet meer aanvullen. Een andere optie is het storten van de opgebouwde FOR in een lijfrente. De FOR valt dan in eerste instantie vrij, waardoor het belastbaar inkomen toeneemt. Maar door dit bedrag meteen in een lijfrenteproduct te stoppen, hoef je hiervoor geen belasting te betalen. Pas op het moment dat jij stopt met werken en met pensioen gaat, ga jij belasting betalen over de lijfrente-uitkeringen.

Oudedagsvoorziening (ODV) in de BV

Pensioen in eigen beheer in de bv is al een tijd niet meer toegestaan. Ten tijde van de overgangsregeling kon je als DGA de pensioenvoorziening in een ‘lijfrentevoorziening in de bv’ omzetten, oftewel in een ODV. Volgens de regels moet je deze voorziening jaarlijks verhogen (oprenten) op grond van het rendement van Nederlandse staatobligaties. Die was de laatste jaren erg laag. Het oprentingspercentage voor 2022 is zelfs negatief, -0,410%. Het kan voor een ondernemer met of zonder BV daarom interessant zijn om de voorziening af te storten in een lijfrenteproduct met een goede kans op een beter rendement.

Wij denken graag mee of dit voor jou ook interessant is en kunnen ook adviseren over de invulling bij een eventuele afstorting van jouw FOR of ODV. Neem hiervoor contact met ons op door te mailen of te bellen.