Pensioenadvies

Xantèr voert als één van haar hoofddiensten het bieden van pensioenadvies. Hierbij houden wij rekening met uw bedrijfscultuur, de werkzaamheden en uw wensen. Onze pensioenadviezen zijn gebaseerd op de actuele wetgeving en onze lange ervaring. De meest optimale oplossingen zijn voor veel partijen anders, daarom voorziet Xantèr elke cliënt van een passend pensioenadvies.

Pensioenadvies voor werkgevers

Onze pensioenadviseurs adviseren u welke pensioenregeling het beste bij uw bedrijf en bij uw werknemers past. Daarbij vergelijken wij alle aanbieders op de pensioenmarkt zodat u zeker bent van de beste keuze. Vanzelfsprekend kijken wij ook naar de verschillende regelingen en maken een doorrekening van de financiële consequenties.

Xantèr weet precies wat er speelt op de pensioenmarkt en binnen de relevante wetgeving. Zodra er iets verandert in de pensioenwetgeving passen wij uw pensioenregeling daarop aan. Op die manier hoeft u zich nergens druk om te maken en nemen wij dat stukje uit uw handen.

Als werkgever bent u verplicht uw werknemers in te lichten over veranderingen in de pensioenregelingen. Bij deze informatieverplichting en pensioencommunicatie kunnen onze pensioenadviseurs u ondersteunen. Lees hier meer over pensioencommunicatie.

Pensioenadvies voor de directeur-grootaandeelhouder

Voor een directeur-grootaandeelhouder gelden andere pensioenregelingen dan voor een werkgever. Xantèr geeft u graag antwoord op al uw pensioenvragen. Wij helpen u bij het bepalen van hoeveel pensioen u nodig heeft, hoeveel pensioenlasten u moet betalen en hoe zeker het pensioen moet zijn. Daarnaast houden wij ons bezig met zaken als overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wat moet er geregeld zijn voor uw nabestaanden als u komt te overlijden en wat gebeurt er met de pensioenopbouw mocht u arbeidsongeschikt raken? Op al deze vraagstukken geeft Xantèr helder antwoord. Zo komen wij samen met u tot de meest passende pensioenregeling.

Pensioenberekeningen kunnen indien gewenst worden geïntegreerd met een goede en begrijpelijke financiële planning. In ons intakegesprek stellen wij samen met u vast welke wensen daarbij als uitgangspunt genomen moeten worden.

Pensioenadvies voor ondernemingsraden

Xantèr ondersteunt ondernemingsraden in hun onderhandelingen met werkgevers. Als ondernemingsraad heeft u instemmingsrecht in zowel de vaststellingen van een nieuwe pensioensregeling, als in het wijzigen of intrekken van de bestaande regelingen. Xantèr levert gedegen pensioenadvies aan ondernemingsraden om tot een optimale uitslag te kunnen komen tijdens de onderhandelingen.

Xantèr helpt ondernemingsraden bij vraagstukken als:

  • De werkgever wenst de regeling om economische redenen te versoberen, in hoeverre is dit reëel?
  • De werkgever biedt de werknemers een compensatie aan als gevolg van de versoberde regeling, is deze hoog genoeg en acceptabel? Xantèr kan dit voor u berekenen.
  • Het contract met de huidige pensioenuitvoerder loopt af en de werkgever komt met enkele vervangende voorstellen. Xantèr helpt u met het beoordelen van deze voorstellen.

Xantèr verzorgt trainingen en workshops voor ondernemingsraden. De werknemers die worden vertegenwoordigd door een ondernemingsraad moeten uiteraard geïnformeerd worden over eventuele veranderingen in pensioenregelingen. Daarnaast verzorgt Xantèr presentaties, om op die manier de werknemers deskundig te kunnen informeren.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter om teruggebeld te worden.