40-plussers: Tijd om uw pensioen veilig te stellen!

In deze tijd met een euro-crisis en een lage rentestand staan de pensioenuitkeringen onder druk. Met als gevolg: kortingen op de uitkeringen, geen indexaties om de uitkering waardevast te houden en het verhogen van de pensioenleeftijd met name als gevolg van de vergrijzing.Een goed pensioen is geen vanzelfsprekendheid (meer). In de dagelijkse praktijk zien wij mensen die denken dat zij een goed pensioen opbouwen, vaak een illusie.

Redenen om uw pensioen onder de loep te nemen:

  • pensioenregeling is door CAO vastgelegd. Veelal bieden deze regelingen geen maximale pensioenopbouw.
  • bij sollicitaties gaat de primaire aandacht naar het voorgestelde salaris en de autoregeling. Aandacht voor de pensioenregeling en een collectieve verzekering om uw inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid op te vangen, is er vaak niet.
  • u heeft een aflossingsvrije hypotheek al dan niet gecombineerd met een beleggersrekening of -verzekering. Als u op de pensioendatum minder inkomen krijgt en u heeft onvoldoende op uw hypotheek kunnen aflossen, kunt u uw huidige levensstandaard niet handhaven.
  • u heeft bij scheiding een deel van uw pensioenrechten aan uw ex-partner moeten afstaan.

 

Tips ter verbetering van uw pensioen

Het is afhankelijk van uw totale financiële situatie wat u het beste kunt doen om vanaf de pensioendatum voldoende pensioeninkomen te hebben en daarmee te kunnen genieten van de dingen die u wilt gaan doen. Wij kunnen u in een persoonlijk gesprek aangeven welke oplossing het meest passend voor u is. Dit kunnen we vervolgens verder voor u uitwerken.

U kunt er zelf voor zorgen dat u gedurende uw loopbaan de risico´ s van een pensioentekort beperkt houdt.

Een aantal tips:

  • Vraag naar een kopie van het pensioenreglement als u tijdens een sollicitatie onderhandelt over de arbeidsvoorwaarden. U krijgt dan inzicht in de pensioentoezegging en of u een eigen bijdrage moet betalen aan de regeling. Bovendien weet u dan ook wat er geregeld is voor uw nabestaanden indien u komt te overlijden of als u arbeidsongeschikt raakt.
  • Als u in dienst treedt, zorg er dan voor dat u bent aangemeld bij de pensioenverzekeraar- of -pensioenfonds en dat u binnen 6 maanden na indiensttreding een verzoek tot waardeoverdracht van pensioenaanspraken doet. U zit dan nog nergens aan vast en kunt van het altijd nog afzien van het uiteindelijke voorstel . Dit gaat nog regelmatig fout!
  • Als u een nieuwe woning koopt of uw hypotheek wilt herzien, sta dan nadrukkelijk stil bij uw inkomenssituatie bij pensionering en de bijbehorende lasten. Ook al lijkt het nog zo ver weg: hoe eerder u hieraan begint, hoe minder kostbaar het uiteindelijk voor u is.
  • Stel bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting ook vast of u nog in aanmerking komt voor lijfrenteaftrek. U kunt er dit jaar nog gebruik van maken!

 

Het spreekt voor zich dat wij u hierin kunnen ondersteunen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter om teruggebeld te worden.