Belangrijke aandachtspunten bij aankoop eigen woning 2018

Meestal starten potentiële kopers van een eigen woning bij de start van de lente hun activiteiten. Welke fiscaal- en civielrechtelijke veranderingen gelden sinds het begin van het jaar?

Maximumtarief hypotheekrenteaftrek

Het tarief voor de hypotheekrenteaftrek voor huiseigenaren met een belastbaar inkomen hoger dan € 68.507 per jaar is dit jaar gedaald naar 49,5%. Deze aftrek geldt voor de hypotheekrente (box 1), de rente en de kosten van restschulden, aftrekbare erfpachtcanons en/of de advieskosten bij het sluiten van de hypotheek.

Vervallen restschuldregeling

Per 1 januari 2018 vervalt deze regeling. Bestaande regelingen, afgesloten tussen 29/10/2012 en 31/12/2017 blijven eerbiedigt met een maximale duur van een renteaftrek van 15 jaar.

Verlaging percentage eigenwoningforfait

Het percentage van het eigenwoningforfait voor de woningen met een WOZ-waarde van € 75.000 en € 1.060.000 is verlaagd van 0,75% naar 0,70%.

Schenkingsvrijstelling eigen woning

De eenmalige verhoogde vrijstelling voor een eigen woning bedraagt in 2018 € 100.800. Belangrijke voorwaarde is dat de ontvanger jonger is dan 40 jaar. Wilt u meer over deze regeling weten, neem dan contact met ons op.

Maximale hypotheek 100% van de markwaarde. Meer ruimte voor partners

U kunt bij de geldverstrekkers maximaal 100% van de marktwaarde financieren, eventueel na verbouwing. Indien u gezamenlijk koopt, mag het inkomen van de partner voor 70% worden meegenomen in plaats van 60%.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter om teruggebeld te worden.