Besluiten Herfstakkoord: Wat betekent het voor u?

Het kabinet heeft vorige week met een aantal oppositiepartijen een akkoord gesloten om zijn begroting rond te krijgen. Besluiten die lastenverlichting en –verzwaring met zich meebrengen.

  • Zelfstandigenaftrek blijft gehandhaafd.
  • Het tarief van de eerste schijf in box 1 (inkomstenbelasting) wordt verlaagd om de consumentbestedingen te stimuleren.
  • De afbouw van de algemene heffingskorting is van de baan en zal niet doorgaan.
  • Belangrijk uitgangspunt in het akkoord is het creëren van banen. Dit wordt onder andere nagestreefd door arbeid goedkoper te maken. Hiertoe worden de werkgeverspremies die bedrijven betalen verlaagd.
  • In 2014 komt eenmalig de mogelijkheid voor aanmerkelijk belang (DGA’s)om dividend uit keren tegen een aanmerkelijk belangtarief van 22% in plaats van 25% (box2).
  • Het verlaagde BTW tarief van 6% voor renovatie en onderhoud van woningen wordt in 2014 gehandhaafd.
  • Gebruikelijk loonregeling voor de DGA wordt gewijzigd. Op dit moment mag het loon van een DGA maximaal 30% afwijken van een marktconform loon. Dit percentage van 30% wordt per 2015 naar beneden bijgesteld. Het is nog onbekend wat het nieuwe percentage gaat worden.
  • De werkbonus voor oudere werknemers (van 61 jaar tot 64 jaar) wordt per 1 januari 2015 afgeschaft. De afschaffing geldt voor nieuwe gevallen. Werknemers die de werkbonus al ontvangen, blijven recht houden op deze heffingskorting. Vanaf 2018 is de werkbonus volledig afgeschaft.

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter om teruggebeld te worden.