Blok-hypotheek: Hoe werkt het?

Het is mogelijk naast een annuïtaire lening een tweede lening af te sluiten. Met deze tweede lening kan een deel van de aflossing van de annuïtaire lening worden gefinancierd. Minister Blok heeft een opsomming gegeven over de werking hiervan.

Hieronder treft u de samenvatting aan.

  • De hoogte en de duur van de tweede lening wordt niet door fiscale wetgeving begrensd.
  • De hoogte is wel begrensd door de LTV-norm in de wet (Bgfo) en de GHF-norm (van de banken) dat maximaal 50% van de marktwaarde van de woning aflossingsvrij mag worden gefinancierd.
  • De duur van de tweede lening kan 30 jaar zijn, maar ook bijvoorbeeld 35 jaar.
  • De tweede lening wordt gekwalificeerd als schuld in box 3 van de inkomstenbelasting. De rente over die tweede lening is dus niet aftrekbaar in box 1 en leidt tot een verhoogd restschuldrisico. De tweede lening kan leiden tot een lagere rendementsgrondslag in box 3. U betaalt dan minder belasting over uw vermogen.
  • Voor deze tweede lening is geen NHG mogelijk. Het kan dus zijn dat u over de tweede lening een hogere rente moet betalen.
  • Voor deze tweede lening kan een recht van hypotheek wordt gevestigd met hetzelfde onderpand als voor de annuïtaire lening. U hoeft dus geen hoogrentend consumptief krediet af te sluiten.
  • Het rentepercentage van de tweede lening mag niet lager zijn dan het marktconforme rentepercentage van de annuïtaire lening.
  • Over een langere periode bezien zullen deze twee leningen tezamen duurder zijn dan slechts één annuïtaire lening die in maximaal 30 jaar volledig wordt afgelost.


De duo-hypotheek is begin februari door de minister gepresenteerd als een van de middelen om de vastzittende woningmarkt los te trekken; met name voor de starters zou deze hypotheekcombinatie perspectief bieden. Deze constructie is niet voor iedereen geschikt en vereist maatwerk. Dit is dus per klant verschillend. De gecombineerde lening zorgt over de totale looptijd voor hogere lasten en verhoogt het restschuldrisico. Kortom, de spelregels voor het verkrijgen van een hypotheek voor starters is simpeler maar kostbaarder geworden. Voor mensen met bestaande hypotheken is nog steeds maatwerk nodig.

De Blok-hypotheek wordt in de markt ervaren als een ingewikkeld product. Diverse grote banken en verzekeraars hebben aangegeven het product te complex te vinden om het aan hun klanten aan te kunnen bieden. Dit is dan ook de reden dat het momenteel nog bij geen een geldverstrekker in Nederland mogelijk is om de zogenaamde Blok-hypotheek af te sluiten.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter om teruggebeld te worden.