Echtscheiding en uw eigen woning in 2014

Sinds 2013 is het fiscale regime voor de eigen woning flink op de schop gegaan. De rente is alleen aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. de hypotheek is aangegaan ter verwerving, onderhoud en/of verbetering van de eigen woning,
  2. u lost de lening annuïtair af en in maximaal 360 maanden. U legt dit ook contractueel vast, zoals in een hypotheekakte,
  3. u lost daadwerkelijk af. Het (tenminste) annuïtair aflossen wordt jaarlijks getoetst aan de hand van de hoogte van de lening op 31 december van het kalenderjaar.

Voor de bestaande hypotheken op 31 december 2012 geldt het overgangsrecht. Wij staan hier stil bij de situatie dat u een eigen woning heeft gefinancierd onder het nieuwe fiscale regime en wat er gebeurt met de renteaftrek bij echtscheiding. Indien een echtpaar besluit uit elkaar te gaan en één van de echtelieden verlaat de woning, wat gebeurt er dan?

De vertrekkende partner mag gedurende maximaal twee jaren (vanaf moment van verlaten van de echtelijke woning) de ‘echtelijke’ woning als eigen woning bestempelen, ook als is dit niet meer het hoofdverblijf. De toekomstige ex-partner moet dan wel in de woning verblijven.

Problemen kunnen ontstaan wanneer de achterblijvende partner de gehele hypotheekrente voor zijn rekening neemt, ervan uitgaande de echtelieden fiscaal partner zijn. Is men geen fiscaal partner, en men heeft de eigen woning in gezamenlijk eigendom, dan is de aftrekbaarheid van de rente afhankelijk van ieders aandeel in de eigenwoningschuld.

Er zijn namelijk verschillende visies: Ingegeven door de wet en een visie ingegeven door een besluit uit 2010. In dat laatste geval is in een besluit verwoord dat het niet uitmaakt bij fiscale partners wie van beiden de rente betaalt. Dit betekent dat in dit voorbeeld de partner die de woning wil aanhouden, de rente volledig mag aftrekken.

De visie die direct voortvloeit uit de wet geeft aan de renteaftrek plaats moet vinden volgens de eigendomsverhouding in de eigenwoningschuld. Dus kan in dit voorbeeld de thuisblijvende partner de rente voor slechts 50% aftrekken. Dit is nog eens door het Hof in Amsterdam in 2013 bevestigd. Zij hanteerde als standpunt dat de huwelijksgoederengemeenschap nog niet was gescheiden en dat daardoor de thuisblijvende partner slechts voor de helft van de renteaftrek gerechtigd was.

Dit voorbeeld geeft eens te meer weer dat bij echtscheiding de fiscale consequenties van de hypotheekrenteaftrek niet altijd zo eenvoudig zijn en dat de regels ook niet altijd duidelijk zijn. Het is daarom goed om in beeld te hebben wat de financiële en fiscale gevolgen van uw (gezamenlijke) persoonlijke beslissingen in een dergelijke vervelende emotionele situatie. Xantèr kan u hierin ondersteunen indien u hier onverhoopt mee te maken krijgen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter om teruggebeld te worden.