Eigen woning en hypotheeknieuws

Aflossingseis eigenwoningschuld

Een belangrijke wijziging betreft de aflossingseis voor de eigenwoningschuld. Heeft u (als belastingplichtige) eerder een eigenwoningschuld en krijgt u dit opnieuw?

Dan moet u verder gaan met het aflossingsschema van de eerdere eigenwoningschuld. In de wet wordt nu opgenomen dat een ‘nieuwe’ eigenwoningschuld ook om een bestaande schuld kan gaan, zodra deze bestaande schuld op de eigen woning rust of gaat rusten.

Voorbeeld:

Situatie: Jeroen heeft in 2013 een appartement gekocht dat zijn hoofdverblijf is. De eigenwoningschuld valt volledig onder de nieuwe regels. Dus als Jeroen rente wil aftrekken, is hij verplicht de schuld annuïtair af te lossen. In 2014 krijgt hij een relatie met Martine. Ze gaan samenwonen in haar huurwoning. Het appartement van Jeroen wordt verhuurd. In 2017 eindigt de relatie en Jeroen gaat weer in zijn appartement wonen. Vanaf het afsluiten van de hypotheek in 2013 is de hypotheek niet aangepast. Wat is nu het gevolg voor de hypotheek als het appartement weer het hoofdverblijf wordt?

Gevolg: De vraag is of de schuld in de periode 2014-2017 door Jeroen aflossingsvrij gemaakt kan worden. Dat kan. Pas als in 2017 de woning weer het hoofdverblijf wordt, loopt de aflossingstermijn van 30 jaar verder. De afgeloste bedragen in de periode 2014-2017 kunnen wel opgenomen worden. Maar dit op een spaarrekening zetten en de rente hierover aftrekken, dat kan niet. Het opgenomen bedrag is immers niet gebruikt voor aanschaf of verbetering van de woning, maar voor een box 3 doel.

Ook als een schuld nooit een eigenwoningschuld is geweest maar dit later wel wordt, gaat vanaf dat moment de aflossingseis gelden. Dat de schuld al een aantal jaar loopt is niet relevant. Vanaf het moment dat de schuld een eigenwoningschuld wordt, moet er afgelost worden en gaat de termijn van 30 jaar lopen.

Ander hypotheeknieuws: maximale NHG-grens is sinds juli 2014 verlaagd

Voor het geval u het gemist heeft: de maximale NHG-hypotheek bedraagt nu € 265.000. Dit was € 290.000. De rente daalt nog steeds. Is uw hypotheek lager dan € 265.000, dan kan het aantrekkelijk zijn om uw hypotheek over te sluiten onder NHG-voorwaarden. Wij helpen u daar graag bij.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter om teruggebeld te worden.