Fiscaal gunstig afkopen van bestaande gouden handdruk voorzieningen

Voorziening gouden handdrukVanaf 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling vervallen. Ontvangt u een ontslagvergoeding? Dan betaalt u direct inkomstenbelasting tegen het progressief tarief. De belastingheffing kan niet meer worden uitgesteld door de ontvangen vergoeding te storten bij een stamrecht-BV, verzekeraar of bank.


Overgangsregeling en 80%-regeling: fiscaalvriendelijk afkoop bestaande gouden handdrukken

Heeft u een bestaande stamrecht-BV, stamrechtverzekering of stamrechtspaarrekening? Dan vervalt de vrijstelling niet. U kunt zelfs het stamrecht direct laten uitkeren. Wat gebeurt er dan?

Indien u het stamrecht dit jaar (2014) in zijn geheel afkoopt, wordt slechts 80% van de waarde belast en 20% kan belastingvrij worden genoten. Met deze stimuleringsmaatregeling hoopt het kabinet dat een gedeelte van het stamrechtkapitaal wordt vrijgeboekt. U kunt het vrijgekomen kapitaal gebruiken voor consumptie, afbetaling van schulden of voor het opbouwen van buffers.


Voorwaarden overgangsregeling op een rij

  • Het ontslag moet in 2013 zijn vastgelegd en de ontslagdatum moest uiterlijk op 31 december 2013 bekend zijn.
  • U moet binnen een korte termijn uw dienstbetrekking hebben beëindigd.
  • U moet voor vóór 1 januari 2014 een, ondertekend, vaststellingsovereenkomst hebben opgesteld met uw werkgever, waaruit blijkt dat u een ontslagvergoeding (stamrecht) krijgt en aanspraak toekent op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon.
  • Het stamrecht mag niet later ingaan dan in het jaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Dit zal veelal de leeftijd van 67 jaar zijn. Uit de overeenkomst moet ook blijken dat u de aanspraak moet onderbrengen bij een professionele verzekeraar, een stamrecht-bv of bank.Revisierente

Vanaf 1 januari 2014 wordt geen revisierente meer in rekening gebracht als een stamrecht wordt afgekocht. Daarnaast is in de belastingplannen opgenomen dat ook geen revisierente meer in rekening wordt gebracht bij andere vormen van onregelmatige afwikkeling, zoals bijvoorbeeld het verpanden of belenen van het stamrecht.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter om teruggebeld te worden.