Gevolgen hypotheek na 1 april

Velen van u hebben gehoor gegeven aan onze nieuwsbrief over het overgangsrecht voor de hypotheek tot 1 april jongstleden. Zo hebben we een groot aantal klanten kunnen adviseren over de gewenste aflossing op hun hypotheek. Hoe gaat het nu verder? Een aantal onderwerpen passeren de revue.

Gedeeltelijk aflossen met behoud van renteaftrek

Gedeeltelijk aflossen van de bestaande hypotheekschuld op peildatum 31 december 2012 leidt evenals volledig aflossen niet tot verlies van het overgangsrecht. Overgangsrecht houdt in dat u renteaftrek behoudt op uw aflossingsvrije hypotheekschuld die aanwezig was op bovengenoemde datum.

Zonder deze toezegging zou u uw hypotheek voor het bedrag van de gedeeltelijke aflossing annuïtair moeten worden overgesloten om fiscale renteaftrek te krijgen cq te behouden. De staatssecretaris van Financiën heeft dit in april 2013 vastgelegd.

Voor welke situaties geldt de goedkeuring?

  1. U lost een schuld of leningdeel gedeeltelijk af en vervolgens voor ten minste hetzelfde bedrag verhoogt u weer uw schuld; (denk hierbij aan de aankoop van een nieuwe woning met behoud van de huidige hypotheekconstructie)
  2. U lost een schuld of leningdeel volledig af en vervolgens voor een deel van het afgeloste bedrag verhoogt u weer de schuld;
  3. Combinatie van 1) en 2). U lost een schuld of leningdeel gedeeltelijk af en vervolgens verhoogt u voor een deel van dat bedrag weer de schuld. (bijvoorbeeld het oversluiten van uw huidige hypotheek naar een andere geldverstrekker)


Wat zijn de voorwaarden voor deze goedkeuring?

  1. Uiterlijk in het kalenderjaar volgend op de datum van aflossing moet een nieuwe eigenwoningschuld zijn aangegaan. Ook bij direct oversluiten (het direct aflossen van de oorspronkelijke schuld met de nieuwe schuld) is daarvan sprake.
  2. Als de opnieuw aangegane schuld in verband met een eigen woning lager is dan het afgeloste bedrag, dan wordt het afgeboekt op de stand van de eigenwoningschuld op peildatum 31 december 2012.

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter om teruggebeld te worden.