Let op bij dividenduitkering naar privé

Bouwt u als directeur-grootaandeelhouder (dga) een pensioenregeling op in uw eigen BV? Dan  moet u oppassen dat een dividenduitkering naar privé niet leidt tot afkoop van pensioen. En dus een boete van de Belastingdienst!

 

Soms is uw vaste salaris niet genoeg voor uw consumptieve uitgaven of om iets speciaals te kopen. U kunt dan dividend uit uw BV laten uitkeren. Uiteraard moet u beoordelen of voldoende liquiditeit in uw BV aanwezig is voor een dividenduitkering. Indien u een pensioenvoorziening in eigen beheer opbouwt, moet u extra opletten. U moet namelijk ook (laten) beoordelen of de commerciële waarde van uw pensioenvoorziening niet in gevaar komt.
Op de balans van uw jaarrekening staat de fiscale waarde van uw pensioenregeling vermeld. De fiscus heeft een aantal regels opgesteld hoe deze voorziening in uw bv moet worden opgebouwd. U moet bijvoorbeeld de waarde laten groeien met een rekenrente van 4%. Daarnaast mag u de toegezegde pensioenen ook niet indexeren tegen inflatie. Pas op de pensioendatum mag u dit doen als uw liquiditeiten in de bv dit toelaten.

Commerciële waarde als uitgangspunt bij dividenduitkeringen
De commerciële waarde is de waarde die nodig is als u de voorziening afstort bij een verzekeraar. Afstorten kan plaatsvinden op de pensioendatum, bij beëindiging van de BV, bij echtscheiding of bij overlijden. Dan moet u onder meer rekenen op basis van de marktrente en rekening houden met indexatie van de pensioenuitkering vanaf de pensioendatum. Aangezien de marktrente nu circa 2% bedraagt en indexatie geld kost, is de commerciële waarde op dit moment 1,5 tot 2 keer de fiscale waarde. U moet dus meer liquiditeit in kas hebben.

Als u dividend uitkeert aan uzelf in privé, mag hierdoor de commerciële waarde van uw pensioenvoorziening op dat moment niet in gevaar komen. Als de commerciële positie van de BV ontoereikend is voor een dividenduitkering, dan kan de Belastingdienst het standpunt innemen dat u een deel van uw pensioen heeft afgekocht. In dat geval betaalt u een heffing in de inkomstenbelasting over de gehele commerciële waarde plus een boete (revisierente) van 20%. Hier zit u natuurlijk niet op te wachten. Wij kunnen u uiteraard helpen om de juiste afwegingen te maken.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter om teruggebeld te worden.