Nieuw Besluit Staatssecretaris voorkomt beperking renteaftrek voor partners

Partners die gezamenlijk een woning aankopen konden geconfronteerd worden met een ongewenste beperking van de renteaftrek. Zeker nu sinds 1 januari 2018 het huwelijksgoederenregime is aangepast. Met een nieuw Besluit heeft de Staatssecretaris dit probleem opgelost.

Als partners samen een woning kopen, en één van de partners heeft fiscale overwaarde (=eigen woningreserve), dan blijft dit privé, ook als partners in gemeenschap van goederen trouwen. Je zou eigenlijk verwachten dat de helft van de eigenwoningreserve overgaat naar de partner zonder een dergelijke overwaarde. Een voorbeeld kan dit verduidelijken.

Voorbeeld

Een man heeft een eigen woning sinds 2010 met een aflossingsvrije hypotheek van € 200.000. Hij verkoopt 6 jaar later de woning voor € 220.000; hij heeft dan een fiscale overwaarde van € 20.000. Hij besluit tijdelijk te gaan huren. Vervolgens leert hij iemand kennen en zij trouwen in gemeenschap van goederen. Ze kopen vervolgens een woning van € 300.000. Deze financieren ze voor € 280.000. Zij hebben beiden recht op de helft van het overgangsrecht.

De man heeft recht op een hypotheek met renteaftrek (=eigenwoningschuld) van € 130.000 (€ 150.000 - € 20.000). De vrouw die geen eigen woning verleden heeft, mag volledig financieren, oftewel tot maximaal € 150.000 (=50%). De man financiert zijn aandeel tot € 140.000. Dit betekent dat voor hem € 10.000 geen renteaftrek heeft. Het aandeel van de vrouw geniet wel volledige renteaftrek.

Oplossing

Inmiddels heeft de Staatssecretaris dit probleem opgelost. Vanaf nu mogen fiscale partners over en weer hun eigenwoningverleden voor de helft aan elkaar overdragen. Men moet dan wel aan drie voorwaarden voldoen:

  1. Beide partners zijn voor 50% eigenaar van de woning. Ook de eigenwoningschuld, waarvoor renteaftrek geldt, moet voor beiden gelijk zijn, oftewel 50%/50%.
  2. Men moet in de belastingaangifte een beroep doen op deze goedkeuring met vermelding van de eigenwoningreserve en de aftrekbare rente.
  3. De 50%/50% eigendomsverhouding geldt ook voor de toekomst. Men kan dit dus niet meer terugdraaien zonder het voordeel van het besluit te verliezen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter om teruggebeld te worden.