Nieuwe wet waardeoverdracht kleine pensioenaanspraken en bezwaarrecht

Per 1 maart 2018 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen gedeeltelijk in werking getreden. Doel van de wetgever is om kleine pensioenen te beschermen. Daarnaast is het bezwaarrecht bij aanpassing van de fiscale pensioenrichtleeftijd komen te vervallen. Dit lichten we hieronder nader toe.

Per 1 maart 2018: Bezwaarrecht aanpassing fiscale pensioenleeftijd vervallen

Wettelijk mocht een collectieve omzetting van opgebouwde pensioenaanspraken bij wijziging van de pensioenleeftijd alleen plaatsvinden bij instemming van de betrokken deelnemers, de gewezen deelnemers, de gewezen partners of de pensioengerechtigden. Zij moesten dan schriftelijk zijn geïnformeerd. Dit individuele bezwaarrecht is nu komen te vervallen.

Per 1 januari 2019: Automatische waardeoverdracht kleine pensioenaanspraken

Vanaf deze datum mogen pensioenuitvoerders kleine pensioenen (ouderdomspensioen < € 474,11/jaar) niet meer afkopen. De pensioenuitvoerder kan nu kiezen voor een waardeoverdracht naar de uitvoerder van de regeling bij de nieuwe werkgever. Hiervoor is geen toestemming nodig van de gewezen deelnemer.

 

Voor pensioenaanspraken hoger dan € 474,11/jaar geldt dat de werknemer nog steeds een individueel recht heeft op de waardeoverdracht.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter om teruggebeld te worden.