Nu ook gedeeltelijk afkoop gouden handdruk toegestaan

Eerder heb ik u geïnformeerd over het zonder boete mogen afkopen van een gouden handdruk (ook wel: loonstamrecht), mits aanwezig op 31 december 2013. Voorwaarde is dat u de gehele stamrecht dient af te kopen. Nu is ook gedeeltelijke afkoop toegestaan.

Vooruitlopend op het wijzigingsvoorstel heeft de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat met ingang van 3-7-2014 een vervroegde opname in gedeelten (afkoop) is toegestaan. Dit geldt voor op 31-12-2013 bestaande verzekerde en bancaire (loon)stamrechten*. Een dergelijke vervroegde opname/afkoop leidt niet tot heffing van revisierente!

* als bedoeld in artikel 11, lid 1, onderdeel g, resp. artikel 11a Wet LB 1964 (tekst 31-12-2013).

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter om teruggebeld te worden.