Pensioenopbouw over inkomens tot €100.000

Collectief pensioen UtrechtIn onze vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de kabinetsplannen voor de pensioenopbouw van werknemers en directeuren-grootaandeelhouders. De inmiddels afgetreden Staatssecretaris van Financiën heeft eind december 2013 aangegeven dat hij zo snel mogelijk nadere informatie zal verstrekken over de aanpassing van het fiscale kader van pensioenopbouw.

Nieuw is de introductie van netto lijfrente voor inkomens boven € 100.000 per jaar. Voor inkomens boven
€ 100.000 geldt per 1 januari 2015 dat men geen fiscaalvriendelijke pensioenopbouw meer kent.

Nieuwe regels vanaf 2015:

Voor werknemers met een inkomen onder € 100.000 geldt vanaf 2015 als maximum
opbouwpercentage per dienstjaar:

Meer over Collectief Pensioen?

Lees hier meer over hoe Xantèr de pensioen- regeling voor uw werknemers kan regelen.

 

U kunt gebruik maken van onze
30 minuten gratis pensioen consult!

  • Middelloonregeling: opbouwpercentage daalt naar 1,875%,
  • Eindloonregeling: opbouwpercentage daalt naar 1,657%,
  • Beschikbare premieregeling: een soortgelijke aanpassing wordt doorgevoerd,
  • De maximumopbouw voor het partnerpensioen en het wezenpensioen wordt overeenkomstig aangepast,
  • Zo ook de fiscale oudedagsreserve en de lijfrentemogelijkheden.


Opbouw inkomens vanaf € 100.000: netto lijfrente

Heeft u inkomen met meer dan € 100.000 dan kunt u vanaf 2015 gebruik maken van een zogenaamde netto
lijfrente om toch een adequate oudedagsvoorziening op te bouwen. Deze komt overeen met een jaarlijkse bruto pensioenopbouw van 1,875% van het gemiddeld verdiende arbeidsinkomen. Deze nieuwe spaarmogelijkheid is op vrijwillige basis geïntroduceerd. De wet laat verschillende aanbieders toe. Naast banken en verzekeraars zal het ook voor pensioenfondsen mogelijk zijn om deze netto lijfrente vorm uit te voeren. Behalve dat u minder pensioen opbouwt, betekent dit ook dat de overheid u dwingt meer stil te staan bij uw oudedagsvoorziening.

De waarde van een aanspraak op een netto lijfrente vormt vrijgesteld vermogen in box 3. Voorwaarde hiervoor is dat u de premie of inleg betaalt uit het netto inkomen en  dat het begrensd is. Die premiebegrenzing is het deel dat nog zal worden ingevuld. Het is al wel duidelijk dat het een leeftijdsafhankelijke premie wordt (een staffel die stijgt met de leeftijd).

Het is geen bezwaar als de werkgever toestaat premies in te houden op het nettosalaris om deze af te dragen aan de door de werknemer aangewezen aanbieder. De belasting is immers al ingehouden. En de uitkeringen uit een netto lijfrente zijn ook niet belast in box 1.

Het staat een werkgever ook vrij financieel bij te dragen in verband met de netto lijfrente. Voorwaarde is dan wel dat ook werknemers die geen gebruik maken van de faciliteit recht moeten hebben op een eventuele bijdrage van de werkgever. De vergoeding behoort voor de werknemers dan wel tot het in box 1 in aanmerking te nemen loon.

Ook wordt de uit die aanspraak voortvloeiende uitkering niet belast in box 1. Het kan een tijdelijke uitkering worden, maar ook een levenslange uitkering zijn.
Deze faciliteit van de netto lijfrente staat geheel los van het initiatief voor een fonds voor pensioenopbouw voor zzp’ers.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter om teruggebeld te worden.