Sociaal akkoord en uw pensioen

Graag houden wij u op de hoogte van de consequenties van het Sociaal akkoord (werkgevers en werknemers) en uw pensioenopbouw.

U krijgt minder pensioen
In het regeerakkoord was al opgenomen dat per 1 januari 2014 u minder pensioen kunt opbouwen. Inmiddels heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

Doel van het wetsvoorstel is om de houdbaarheid van het pensioenstelsel te bevorderen en daarnaast verbetering van de overheidsfinanciën.

Uitgangspunt is dat u in 40 jaar een maximaal ouderdomspensioen kan bereiken van 70% van het gemiddelde loon gedurende de actieve arbeidsperiode. Dit voorstel moet per 1 januari 2015 ingaan. Daarnaast zal het opbouwpercentage van de jaarlijkse pensioenaangroei verder worden verlaagd.

Bovendien zullen werknemers met een inkomen boven de € 100.000 per jaar geen fiscaalvriendelijke pensioenopbouw meer kunnen realiseren. Dit geldt ook voor zelfstandig ondernemers met een winst uit onderneming van meer dan € 100.000. Deze maatregel staat in het huidige voorstel nog steeds overeind.

Echter, werkgevers en werknemers hebben tot begin juni de tijd gekregen met alternatieven te komen voor het maximaal pensioengevend salaris (€ 100.000) en voor het opbouwpercentage.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Feit blijft dat u steeds meer zelf de verantwoordelijkheid krijgt over uw pensioenopbouw. Uiteraard helpen wij u om hieraan vorm te geven.

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter om teruggebeld te worden.