Visie Financiële Markten

Aandelen
De opmerkelijkste stijger is uiteraard de olieprijs. De politieke onrust in veel olieproducerende landen is daar debet aan, maar ook de toegenomen vraag naar olie vanuit de opkomende economieën.

Hoewel de groei in een aantal van die landen (China) wat af lijkt te zwakken, zijn dit landen die een steeds groter beroep doen op de olie reserves. Aan de pomp merkt u dagelijks de gevolgen van de hogere prijs, maar is het slim om nu nog te gaan beleggen in bedrijven die actief zijn in de olie industrie? De heer F. Huibers van HEK Value Funds geeft een duidelijke waarschuwing. De koersen van deze bedrijven zijn al flink opgelopen en sinds de Tweede Wereldoorlog is het maar zes keer voorgekomen dat de koersen van olie en gas gerelateerde bedrijven in zes maanden meer dan 40% stegen. Daarna was in vijf van de zes gevallen weer sprake van een koersdaling als gevolg van lagere olieprijzen.

Toch blijven beleggers voor de langere termijn voor aandelen gematigd optimistisch. ABN AMRO geeft aan dat de macro-economische groei, groei van de bedrijfsresultaten en de waarderingsniveaus voor aandelen positief zijn. Ze blijven licht overwogen voor de aandelen in de opkomende markten van Azië en Latijns-Amerika. 

Obligaties
Recent heeft de ECB de korte rente verhoogd met 0.25%. Zowel Rabobank als ABN AMRO verwachten in de loop van dit jaar een verdere stijging van de korte rente als de lange rente op staatsleningen. Voor beleggers een reden om voorzichtig te zijn met de aankoop van staatleningen met een lange looptijd. Koersen hiervan dalen relatief sterk bij oplopende rentestanden. Toch benadrukken de banken dat het verstandig is om een deel van de obligatieportefeuille in staatsleningen te beleggen. Om extra rendement te halen, kan een deel in bedrijfsobligaties belegd worden. De risico´s hiervan zijn vaak moeilijk in te schatten voor de particuliere belegger. Een beleggingsfonds kan hiervoor een goed alternatief zijn.

Vastgoed
Vastgoedfondsen hebben de laatste jaren een sterk herstel laten zien. De beurskoers van veel fondsen ligt nu rond de intrinsieke waarde. Dit is de taxatiewaarde van de panden die het fonds in portefeuille heeft. Voor veel beleggers is het dividendrendement op deze fondsen nog steeds aantrekkelijk. Let echter wel goed op in welke markt en welk segment de fondsen actief zijn. Toenemende leegstand in kantorenland heeft direct invloed op het rendement als huurcontracten van panden in de bestaande portefeuille niet verlengd worden, maar als deze wel verlengd worden, zal dit door de toegenomen concurrentie veelal tegen lagere prijzen gebeuren. Voor u als belegger geen goed nieuws. Voor ABN AMRO ook een reden om onderwogen te zijn in de categorie vastgoed.

Grondstoffen
Een bewegelijke en brede markt. Denk maar aan de sterk gestegen prijzen van olie en goud. Agrarische producten zijn echter weer gedaald.
De grootste grondstoffenhandelaar ter wereld, Glencore, heeft deze week aangegeven deels naar de beurs te willen gaan. Het zal een van de grootste beursgangen van 2011 worden. Wellicht wordt dit voor veel beleggers een interessant alternatief voor een directe belegging in grondstoffen.

Hieronder vindt u een overzicht van de rendementen van de diverse beleggingscategorieën sinds begin van dit jaar en over de maand maart.

  *Bovenstaande rendementen zijn allen in euros, behalve het rendement van de HFRI F-O-F index.
Het rendement van deze index is weergegeven in dollars en geeft het rendement over februari 2011.

**Het rendement van deze index is het rendement over februari 2011.
Bron: vwdgroup

Bijdrage indices en aandelen met dank aan BBOC, partner van Financieel Nederland.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter om teruggebeld te worden.