Voldoende opbouw voor toekomstige aflossing hypotheek?

Hoewel de verplichte aflossing voor leningen boven 50% van de marktwaarde voor veel "oversluiters"niet van toepassing is, komen wij bovenstaande vraag veel tegen.

Door de tegenvallende beleggingsresultaten blijkt dat veel beleggingsproducten de verwachte eindwaarde niet zullen halen. Daarnaast bestaat er onzekerheid over het op te bouwen pensioen en de waardeontwikkeling van de woning.

Het is daarom verstandig om de opbouw voor toekomstige aflossing opnieuw tegen het licht te houden. Samen met u kijken we niet alleen naar de lopende beleggingen, maar ook naar uw pensioenopbouw en overige vermogensbestanddelen. Met andere woorden: Kunt u straks het leven leiden dan u ook gewend bent of moet u concessies doen?

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter om teruggebeld te worden.