Vragen over opheffing vrijstelling gouden handdruk

In onze eerdere nieuwsbrief hebben wij u al geïnformeerd over de opheffing van de vrijstelling voor gouden handdrukken. Sinds dit jaar kunt u een ontslagvergoeding alleen in één keer laten uitkeren. We hebben wat vragen gekregen waarvan we de antwoorden graag willen delen. Daarnaast heeft de belastingdienst inmiddels ook een aantal vragen beantwoord.

 

  • U mag de ontslaguitkering in plaats van direct uitkeren ook in 1 keer in uw pensioenregeling inbrengen. Voorwaarde is wel dat uw pensioenaanspraak niet bovenmatig wordt. U moet dus nog niet benutte fiscale ruimte hebben op grond van de wetgeving (2014),
  • Banken en verzekeraars zijn niet verplicht mee te werken aan het ineens opnemen van het stamrechtkapitaal en het bankspaarsaldo,
  • De door de stamrechtuitvoerder (bank en verzekeraar) berekende afkoopwaarde is bepalend voor de belastingheffing,
  • Indien een stamrecht bv de stamrechtuitvoerder is, dan is de afkoopwaarde gelijk aan de netto koopsom die jaarlijks wordt opgerent met een rentepercentage (deposito, spaarrekening), beleggingsresultaten (netto koopsom gestort op een beleggersrekening) of een koppeling met het U-rendement (Het U-rendement wordt afgeleid van het gemiddelde effectieve rendement dat wordt behaald op alle, in de Officiële Prijscourant doorlopend genoteerde, guldens- en euro-obligatieleningen uitgegeven door de Nederlandse Staat). Van de waarde worden nog eventuele afkoopkosten in mindering gebracht.

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter om teruggebeld te worden.