Actueel

In juni heeft de 1e Kamer een wetsvoorstel aangenomen om de toekomstige pensioenopbouw te verlagen: het Witteveenkader. Dit heeft consequenties voor werknemers, zelfstandig ondernemers en DGA’s.

In onze eerdere nieuwsbrief hebben wij u al geïnformeerd over de opheffing van de vrijstelling voor gouden handdrukken. Sinds dit jaar kunt u een ontslagvergoeding alleen in één keer laten uitkeren. We hebben wat vragen gekregen waarvan we de antwoorden graag willen delen. Daarnaast heeft de belastingdienst inmiddels ook een aantal vragen beantwoord.

Er ligt een wetsvoorstel in de Tweede Kamer om het recht op partneralimentatie in te perken. Indien partners geen kinderen hebben, ontstaat het recht op partneralimentatie pas na 3 jaar. Bij een huwelijk langer dan 3 jaar kan men partneralimentatie ontvangen voor de helft van de huwelijkse periode, gemaximeerd tot vijf jaar.

Xantèr heeft zich sinds kort aangesloten bij Pensioen Advies Associatie Nederland (PAAN), een initiatief van de Akkermans & Partners Groep. De Akkermans & Partners groep is een van de grootste onafhankelijke pensioenspelers in de Nederlandse markt.

Pensioen Advies Associatie Nederland

PAAN is een landelijk netwerk van professionele pensioenadviseurs en pensioenadvieskantoren.

Sinds 2013 is het fiscale regime voor de eigen woning flink op de schop gegaan. De rente is alleen aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. de hypotheek is aangegaan ter verwerving, onderhoud en/of verbetering van de eigen woning,
  2. u lost de lening annuïtair af en in maximaal 360 maanden. U legt dit ook contractueel vast, zoals in een hypotheekakte,
  3. u lost daadwerkelijk af. Het (tenminste) annuïtair aflossen wordt jaarlijks getoetst aan de hand van de hoogte van de lening op 31 december van het kalenderjaar.