Actueel

Het is mogelijk naast een annuïtaire lening een tweede lening af te sluiten. Met deze tweede lening kan een deel van de aflossing van de annuïtaire lening worden gefinancierd. Minister Blok heeft een opsomming gegeven over de werking hiervan.

Hieronder treft u de samenvatting aan.

Velen van u hebben gehoor gegeven aan onze nieuwsbrief over het overgangsrecht voor de hypotheek tot 1 april jongstleden. Zo hebben we een groot aantal klanten kunnen adviseren over de gewenste aflossing op hun hypotheek. Hoe gaat het nu verder? Een aantal onderwerpen passeren de revue.

Graag houden wij u op de hoogte van de consequenties van het Sociaal akkoord (werkgevers en werknemers) en uw pensioenopbouw.

U krijgt minder pensioen
In het regeerakkoord was al opgenomen dat per 1 januari 2014 u minder pensioen kunt opbouwen. Inmiddels heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

Veel mensen zien er weer tegenop om zelf de aangifte inkomstenbelasting te doen. Wellicht dat u zich de vraag stelt of u wel maximaal voordeel behaalt uit uw aangifte. U kunt ervoor kiezen om Xantèr uw aangifte te laten verzorgen, u weet dan zeker dat dit tijdig en zorgvuldig gebeurt. Bovendien kunnen wij uw fiscale voordelen optimaliseren.