Actueel

De hypotheekrenteaftrek was een van de belangrijkste thema´s van de Tweede Kamer verkiezingen. Dit geldt ook voor de formatie tussen VVD en PvdA. Dat er wat gaat veranderen, is zo goed als zeker. Immers, er ligt al een Lenteakkoord waarin een beperking van de renteaftrek is opgenomen. Het is nu moeilijk te zeggen of bovengenoemde partijen tot andere afspraken komen. Zodra er meer duidelijkheid komt, dan komen we hier uitgebreid op terug.

Per 1 januari 2013 mogen financiële dienstverleners zoals Xantèr geen provisie meer ontvangen van banken en verzekeraars voor producten als hypotheken, pensioen- en lijfrenteverzekeringen, bankspaarsproducten, arbeidsongeschiktheids- en uitvaartverzekeringen. Dit is wat de wetgever `complexe´ producten noemt.

In deze tijd met een euro-crisis en een lage rentestand staan de pensioenuitkeringen onder druk. Met als gevolg: kortingen op de uitkeringen, geen indexaties om de uitkering waardevast te houden en het verhogen van de pensioenleeftijd met name als gevolg van de vergrijzing.Een goed pensioen is geen vanzelfsprekendheid (meer). In de dagelijkse praktijk zien wij mensen die denken dat zij een goed pensioen opbouwen, vaak een illusie.

De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Zoals het nu is geformuleerd in het Lenteakkoord, kunt u straks voor nieuwe financiering alleen een annuïteitenhypotheek afsluiten indien u gebruik wenst te maken van hypotheekrenteaftrek. Dit kan directe gevolgen hebben voor uw portemonnee, voor nu en voor later.