Actueel

Hoewel de maatregel tijdelijk is en je uiteraard kan je afvragen waarom deze "strafbelasting" niet geheel is afgeschaft, is dit de eerste concrete maatregel in jaren die de overheid heeft genomen om de woningmarkt vlot te trekken.

Aandelen
De opmerkelijkste stijger is uiteraard de olieprijs. De politieke onrust in veel olieproducerende landen is daar debet aan, maar ook de toegenomen vraag naar olie vanuit de opkomende economieën.

Rendement op sparen zorgelijk?
Bij het verzorgen van de aangifte Inkomstenbelasting over 2010 is het onderwerp beleggen en vermogen voor veel van onze cliënten een punt van aandacht en zelfs zorg geworden. Door de lage spaarrentes van het afgelopen jaren heeft geen enkele spaarder het fictieve rendement van 4% in Box III gehaald. Dit rendement ook vaak meegenomen in de berekeningen voor pensioen in eigen beheer.

Pagina 13 van 13