Hypotheken

Het kopen van een woning is voor veel mensen de belangrijkste financiële beslissing in hun leven. Vaak een zeer spannende en stressvolle aangelegenheid omdat het goed regelen van een hypotheek geen sinecure is. Vragen als 'Wat zijn de netto lasten?', 'Is het allemaal op tijd geregeld?', 'Kunnen we het ook betalen als we met pensioen zijn?', zijn vragen die u waarschijnlijk bezig zullen houden. Persoonlijke en deskundige begeleiding hierbij is dan ook essentieel. Dat doet Xantèr graag voor u!

Xantèr adviseert particulieren en ondernemers (in privé) over hun belangrijkste financiële beslissingen. Wij onderhandelen bijvoorbeeld voor u met de banken over uw hypotheekaanvraag. Wij doen zaken met praktisch alle banken en hebben een actueel overzicht van hun voorwaarden en rentes. Zodoende kunnen we u adviseren, afgestemd op uw persoonlijke en financiële wensen, welke bank het beste aanbod voor u heeft.

Uiteraard kunt u bij ons ook terecht als u al een hypotheek heeft en uw rentevast periode afloopt. Ook als u uw hypotheek wilt oversluiten of wilt weten wat u maximaal kunt lenen omdat u een huis wilt kopen, zijn wij de aangewezen partner.

Bij het afsluiten van een hypotheek is het belangrijk om inzicht te hebben in uw persoonlijk financieel plan zodat u weet wat de financiële consequenties zijn voor nu, maar ook voor in de toekomst wanneer u bijvoorbeeld met pensioen gaat, of als u onverhoopt overlijdt of werkloos raakt.

Juist daarom is het belangrijk dat wij met u inventariseren wat uw wensen, doelstellingen en mogelijkheden zijn. Daarna kunnen wij pas een echt goed advies geven. Dit is bepalend voor de vorm of duur van de hypotheek, verschillende leningdelen, de hoogte van uw hypotheek en wat u op de hypotheek gaat aflossen; uiteraard allemaal binnen alle wettelijke en fiscale kaders.

Als de hypotheekopzet vaststaat, bewaken wij voor u het gehele proces tot en met de notaris. Daar waar nodig vragen wij uw medewerking, de rest doen wij. Wij bewaken de termijn van de ontbindende voorwaarden en regelen bijvoorbeeld uw bankgarantie. Aan het einde van dit traject spreken wij met u af hoe het beheer van de hypotheek het beste geregeld kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door jaarlijks een update-gesprek te voeren over uw financiën. Zijn er wijzigingen nodig, dan helpen we u hiermee.

Hoe pakken we het aan?

Het regelen van een hypotheek vindt plaats in een aantal stappen

1. Kennismaking

Tijdens onze kennismaking inventariseren uw wensen en leggen nadruk op wat voor u belangrijk is. We krijgen inzicht in uw financiële situatie en uw mogelijkheden. Dit vormt de basis van ons advies. Aan het einde van het gesprek geven wij meteen al een globale indicatie van hoe het advies er waarschijnlijk uit zal komen te zien.

2. Opstellen passend advies

Wanneer u voor ons heeft gekozen als adviseur, maken we samen met u een afspraak over de planning. Met de aangeleverde documenten en informatie stellen we ons advies op. De keuze van de hypotheekopzet, welke rentevaste periode, wat  er verzekerd moet zijn bij overlijden en bij arbeidsongeschiktheid, wat we doen met het spaargeld. Allemaal zaken die aan de orde zullen komen en die wij voor u zullen  beantwoorden, optimaal afgestemd op uw wensen en mogelijkheden. Indien gewenst helpen wij u ook met de taxatie en/of de keuze van de notaris.

3. Adviesgesprek

In het adviesgesprek lichten wij ons advies toe. Indien noodzakelijk, passen we het advies aan en bereiden we ons voor op de hypotheekaanvraag.

4. Hypotheekaanvraag

Nadat we samen de definitieve route hebben vastgesteld, vragen wij de hypotheek aan bij de gekozen geldverstrekker. Indien van toepassing regelen we ook meteen de aanvraag voor een overlijdensrisico- en/of een woonlastenverzekering. We controleren de offertes en nemen het samen met u door. Na ondertekening, eventueel elektronisch, sturen we alles door naar de bank en eventueel naar de verzekeraar.

5. Controle

Nadat we de offertes hebben doorgestuurd, bewaken we voor u het gehele traject. We houden in de gaten of de bank akkoord heeft gegeven op de financiering voordat de ontbindende voorwaarden uit de koopovereenkomst zijn verlopen. En natuurlijk regelen we tijdig een bankgarantie na het akkoord van de bank, of zorgen we dat u tijdig de waarborgsom stort.

Ondertussen controleren we ook of de verzekeringen medisch akkoord zijn. U ontvangt van de notaris de benodigde aktes. Ook ontvangt u de nota van afrekening waarop alle kosten vermeld staan. Uiteraard controleren we dit alles grondig voor u.