Wat maakt financiële planning belangrijk?

In een mensenleven vinden veel gebeurtenissen plaats. Leuke en minder leuke gebeurtenissen. Denk hierbij aan trouwen, huis kopen, kinderen krijgen, de start van een eigen bedrijf, maar denk ook aan overlijden of arbeidsongeschiktheid. Met een goed financieel plan zorgt u er voor dat uw financiële situatie en beslissingen zijn afgestemd op deze mogelijkheden.

Deze oplossingen kunnen heel verschillend zijn. Sparen voor de studies van de kinderen, een grotere woning, een 2e woning, vermogensopbouw en pensioenplanning zijn geen keuzes die iedereen maakt. Daarbij kan het ook gewoon nodig zijn te weten te komen of u alles wel goed geregeld heeft.

De aanleiding voor het opstellen van een financieel plan kan dus heel verschillend zijn. Lees hieronder over de mogelijkheden.

Het maken van een financieel plan

Voor het maken van een financieel plan is het inventariseren van uw persoonlijke en financiële wensen verreweg het belangrijkste in het hele proces. Het plan wordt hier immers op gebaseerd.

Allereerst maken we een inventarisatie van uw huidige financiële situatie. Wij analyseren uw inkomenspositie bij pensionering, overlijden en arbeidsongeschiktheid en bekijken of we dit moeten optimaliseren. Zodra de risico's voldoende zijn afgedekt, adviseren wij u hoe u uw financiële situatie verder kunt optimaliseren binnen uw wensen. Wij nemen verschillende alternatieven door zoals vermogensopbouw (sparen en/of beleggen), aflossen op de hypotheek, beleggen in onroerend goed of pensioenplanning.

Het maken van een financieel plan is een momentopname. Om te weten of u uw doelstellingen gaat realiseren, is het periodiek onderhouden van het plan noodzakelijk. Zodoende kunt u tijdig bijsturen indien dat nodig mocht zijn.

Verzekeren van inkomensrisico's overlijden en arbeidsongeschiktheid

Mogelijk is het zo dat er veranderingen in uw leven plaatsvinden die uw inkomensrisico's bij overlijden en/of arbeidsongeschiktheid kunnen veranderen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een eigen bedrijf start, een verandering van baan accepteert of als u minder gaat werken.

Op basis van wat uw gewenst inkomen bij arbeidsongeschiktheid is, of het gewenste inkomen voor uw partner moet zijn indien u komt te overlijden, stellen wij vast hoe we dit het beste kunnen bereiken. Nadat we dit hebben vastgesteld, zoeken wij hierbij het product dat hierop aansluit tegen de meest gunstige voorwaarden.

Vermogensopbouw

De aanleiding voor u om vermogen op te bouwen kan verschillende redenen hebben. Naast het spaargeld dat u altijd achter de hand wenst te houden, wilt u misschien de financiële mogelijkheid hebben om uw kinderen te laten studeren, extra af te lossen op uw hypotheek, een vakantiewoning te kopen of eerder te stoppen met werken. Redenen die voor iedereen verschillend kunnen zijn.

Xantèr ondersteunt u in het proces om hierin de juiste keuzes te maken. De belangrijkste eerste stap is om vast te stellen wat het doel is van de vermogensopbouw. Vervolgens bepalen we samen uw beleggingshorizon: wanneer moet het vermogen beschikbaar komen (voor gebruik)?

Op basis van uw kennis en ervaring in beleggen in combinatie met uw risicohouding, bepalen wij samen uw beleggingsprofiel. Dit vormt de basis van de verdeling van de beleggingen. Wij noemen dit de asset allocatie. Hiermee leggen wij vast wat voor u het gewenst rendement is en welke risico's (beleggingschommelingen) voor u acceptabel zijn om dit te bereiken.

Na deze grondige inventarisatie zoeken wij voor u naar een geschikte vermogensbeheerder.

Misschien wilt u eigenlijk beleggen in onroerend goed om te kunnen verhuren. Verhuurd onroerend goed kan een uitstekende aanvulling zijn op uw inkomen; voor nu en voor straks als u stopt met werken. Ook daarin kunnen wij u adviseren. Wij werken samen met geldverstrekkers die voor niet-professionele onroerend goed beleggers financieringen verlenen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter om teruggebeld te worden.